Oefenboeken

Oefenboeken voor de basisschool

Ben jij op zoek naar goede oefenboeken voor de basisschool? Steeds meer ouders zoeken naar manieren om hun kinderen verder te helpen op school. Of het nu gaat om rekenen, spelling of begrijpend lezen, voor elk vak zijn goede oefenboeken te vinden.

Met goede oefenboeken kun je je kind optimaal ondersteunen tijdens het leren op school. Je voorkomt uitval en achterstand en bouwt aan meer kennis en vaardigheden.

Voordelen van oefenboeken

Het gebruiken van oefenboeken voor school heeft veel voordelen. Hieronder zetten we de belangrijkste voordelen voor je op een rijtje:

  • Goede oefenboeken passen goed bij wat op school wordt geleerd. Kinderen kunnen dus makkelijk kennis tot zich nemen, omdat die op school ook al behandeld is.

  • Met een goed oefenboek voor de basisschool houd je als ouder controle over de ontwikkeling en het leren van je kind. In de huidige tijd van onderwijstekorten en werkdruk onder leerkrachten, is het fijn om zelf te weten wat je kind zoal doet.

  • Goede oefenboeken stellen je in staat om vanuit huis te oefenen, zonder dat je naar een bijlesdocent hoeft.

  • Oefenboeken kosten minder dan bijles. Gemiddeld betaal je voor een oefenboek minder dan 2 of 3 uur bijles.

Welke oefenboeken zijn er?

Er zijn verschillende oefenboeken te vinden. Hieronder zetten we ze per vak voor je uiteen.

Oefenboeken voor de Cito-toetsen / Leerling in Beeld-toetsen

De belangrijkste toetsen op de basisschool zijn de Cito-toetsen en de Leerling in Beeld-toetsen van Cito. Deze toetsen passen bij het leerlingvolgsysteem en geven de ontwikkeling van kinderen weer. Op basis van de resultaten van deze toetsen, maakt de leerkracht plannen om een kind verder te helpen. Ook schooladviezen voor het voortgezet onderwijs worden gebaseerd op Cito-toetsen en de toetsen van Leerling in Beeld.

Oefenboeken voor begrijpend lezen

Het belangrijkste vak op de basisschool is begrijpend lezen. Dit vak volgt direct op technisch lezen (de vaardigheid van het leren lezen zelf). Veel leerlingen hebben moeite met begrijpend lezen, vooral omdat dit een ondergeschoven kindje is. Onderzoek laat zien dat veel basisscholen nauwelijks tijd aan begrijpend lezen besteden. In ieder geval minder dan aan veel andere vakken. Begrijpend lezen oefenen helpt dan ook in de breedste zin van het woord en zal ook terug te zien zijn in andere vakken, zoals rekenen.

Oefenboeken voor spelling

Spelling wordt op de basisschool intensief aangeboden en dan wordt er feitelijk onderscheid gemaakt in werkwoordspelling, spelling van niet-werkwoorden, het benoemen van woordsoorten en zinsdelen en grammatica. Deze onderdelen lopen door elkaar heen in de klas en veel kinderen vinden het moeite om bijvoorbeeld de juiste werkwoordspelling te hanteren, woordsoorten en zinsdelen te benoemen of grammatica toe te passen. Spelling oefenen kan dan ook uiterst zinvol zijn om deze vaardigheden bij kinderen te verstevigen.

Blog

Is taal te groot geworden?

Het vak taal wordt ter discussie gesteld. Net als rekenen komt het op de meeste scholen één uur per dag aan bod. Maar het aantal domeinen bestrijkt met schrijven/ stellen, spreken en luisteren, taal verkennen, woordenschat, tekstbegrip (begrijpend lezen) en presenteren meer dan vijf dagen. Worden deze vaardigheden dan wel voldoende belicht en komen ze genoeg aan bod op scholen?

In het artikel op Brengt Leren Tot Leven wordt deze discussie verder uitgewerkt. Hamvraag blijft: Is taal te groot geworden voor het basisonderwijs?