Oefenboeken voor begrijpend lezen

Begrijpend lezen oefenboeken

Begrijpend lezen is het belangrijkste vak op de basisschool. Dat komt omdat de vaardigheden en strategieën die kinderen bij begrijpend lezen leren doorsijpelen in alle lagen van de school. Dus ook bij rekenen en taal (spelling) doe je hier je voordeel mee. Begrijpend lezen wordt op veel scholen niet als vak aangeboden, maar als onderdeel van taal. Veel ouders willen dan ook zelf blijven oefenen met begrijpend lezen en de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op Cito-toetsen, toetsen van Leerling in Beeld en methodetoetsen. We hebben de beste oefenboeken van begrijpend lezen voor je verzameld.

Begrijpend Lezen Oefenen Groep 3

Naast technisch lezen leren kinderen in groep 3 ook al begrijpend lezen. Dit krijgt nog minder de aandacht, maar is wel al heel belangrijk. Het oefenboek voor begrijpend lezen in groep 3 beslaat 40 teksten en ruim 250 opdrachten.

Begrijpend Lezen Oefenen Groep 4

In groep 4 neemt begrijpend lezen een behoorlijke vlucht. In maar liefst 40 teksten en met ruim 250 opdrachten helpt het oefenboek voor begrijpend lezen in groep 4 kinderen zich goed voor te bereiden en worden achterstanden voorkomen.

Begrijpend Lezen Oefenen Groep 5

In groep 5 zijn veel kinderen al toe aan uitdagendere teksten. Het oefenboek "Begrijpend Lezen Oefenen voor groep 5" helpt dan ook met ruim 40 teksten en 250 opgaven om kinderen goed bij te laten blijven voor dit vak.

Begrijpend Lezen Oefenen Groep 6

De teksten in groep 6 worden uitdagender en langer. Ook de vaardigheden worden opgeschroefd. De beste voorbereiding op begrijpend lezen is met het oefenboek "Begrijpend Lezen Oefenen voor groep 6". Ruim 250 opgaven over 25 teksten.

Begrijpend Lezen Oefenen Groep 7

Nog eens 25 teksten met ruim 250 opgaven, variërend in moeilijkheid, strategie en vaardigheid. Kinderen worden optimaal voorbereid en geholpen met begrijpend lezen. Op een dusdanige manier dat ze dit ook bij andere vakken toe kunnen passen.

Begrijpend Lezen Oefenen Groep 8

Begrijpend lezen in groep 8 wordt al meer studerend lezen. Het oefenboek "Begrijpend Lezen Oefenen voor groep 8" helpt die vertaalslag heel goed te maken. In dit oefenboek weer 25 sterke teksten en meer dan 250 uitdagende opgaven.